Ruby on Rails

in Lithuania

RubyConfLT 2012 skaidrės

Dėkojame visiems dalyviams ir pranešėjams, NECOLT už suteiktas patalpas ir paramą, bei visiems kitiems prisidėjusiems prie jau jubiliejinės penktosios RubyConfLT!

Pranešimų skaidrės:

Trumpųjų pranešimų skaidrės:

Konferencijos akimirkos :

IKI!

Dėkojame visiems dalyviams ir pranešėjams, NECOLT už suteiktas patalpas ir paramą, bei visiems kitiems prisidėjusiems prie jau jubiliejinės penktosios RubyConfLT!

Pranešimų skaidrės:

Trumpųjų pranešimų skaidrės:

Konferencijos akimirkos :

IKI!

Published on 07/05/2012 at 13h48 by Saulius Grigaitis

comment RubyConfLT 2012 skaidrės

Powered by Publify Theme Frederic de Villamil | Photo Glenn